Koksnes iepirkumi - Kronospan

Koksnes iepirkumi

Apmaksas termiņš 7 kalendārās dienas

KRONOSPAN mežsaimniecības standarts paredz, ka priekšroka jādod FSC/PEFC Sertificētu kokmateriālu iepirkšanai.

Nesertificētai koksnei katrai kravai obligāti, pavadzīmei līdzi jādod  pirkšanas līguma kopija un/vai ciršanas apliecinajums.

Nosacījums neattiecas uz FSC/PEFC sertificētajiem piegādātājiem.

 No 24.01.2018. SIA "KRONOSPAN Riga" iepērkamie koksnes sortimenti un cenas:

Sortimenti

(Asssortment)

Rīga, Daugavgrīvas šoseja 7B

24 stundas diennaktī

Katru dienu

Rēzekne, Viļakas iela 5

Pieņemam 6.00-22.00

Pirmdien-Piektdien

Skujkoku papīrmalka

(Coniferous pulpwood)

57.00 eur/m3 

      40.00 eur/m3     

Visu koku sugu malka

(Firewood mixed species)

36.00 eur/m3 

21.50 eur/m3

Apses papīrmalka

(Aspen pulpwood)

41.00 eur/m3 

25.00 eur/m3 

Alkšņa papīrmalka*

(Alder pulpwood)

42.00 eur/m3  27.00 eur/m3 

Bērza papīrmalka

(Birch pulpwood)

52.00 eur/m3 

37.00 eur/m3 

Visu koku sugu tehnoloģiskā šķelda

(Technological wood chips)

40.00 eur/m3

-----------------

Visu koku sugu zāģskaidas

(Sawdust)

32.00 eur/m3

-----------------

Visu koku sugu nomaļi

(Slabwood)

36.00 eur/m3

-----------------

 


 

Kurināmā šķelda

(Wood chips for heating )

12.30 eur/ber/m3

-----------------

*Melnalkšņa, baltalkšņa apaļkoki atbilstoši apses papīrmalkas parametriem un kvalitātes prasībām.
** Skujkoku un bērza papīrmalkai diametrs zem mizas: min 6 cm, max 60 cm
      Apses, melnalkšņa, baltalkšņa papīrmalkai diametrs zem mizas: min 7 cm, max 50 cm
      Malkas diametrs virs mizas: min 5 cm, max 60 cm
      Garums visiem sortimentiem: 3m

Kravas ar dažādiem sortimentiem noformējamas uz viena pavaddokumenta!
Koksnes pieņemšanas laiks: 7 dienas nedēļā

 

RĒZEKNĒ pieņemam: 6.00-22.00 Pirmdien-Piekdien

Adrese piegādei Rēzekne, Viļakas iela 5, LV- 4604
Apmaksa: 7 kalendārās dienas 
Kontakti: 

Aivars Priede: 25685030

E-pasts Aivaram Priedei: a.priede@kronospan-riga.lv

 


RĪGĀ pieņemam: 00.00-24.00

Adrese piegādei Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga LV- 1016
Apmaksa: 7 kalendārās dienas
Kontakti: 25685030; 28323260 ; 29254558; 26300355
E-pasts:

 Aivars Priede: a.priede@kronospan-riga.lv

Māris Čerņiks: m.cerniks@kronospan-riga.lv 

Jānis Ciems: j.ciems@kronospan-riga.lv

 
Jauniem piegādātājiem, pirms piegāžu uzsākšanas ir jānosūta uz augstāknorāditajām email adresesē sekojoša informācija:

Jūsu uzņēmuma rekvizīti (PVN maksataja numurs, reģistrācijas numurs) ar juridisko un faktisko adresi.

Bankas konta numurs un SWIFT CODE. Mob.tel. un email adrese, atbildīgās personas Vārds Uzvārds.

Nepieciešamie rekvizīti, kuriem obligāti jābūt  

             Preču Pavadzīmē-Rēķinā (rēķina augšējā daļā):

               (visām tukšajām rindām ir jābūt aizpildītām)

Piegādātājs: __________________________________________________________

Reģistrācijas numurs:__________________________________________________

PVN Reģistrācijas numurs:_____________________________________________

Juridiskā adrese:______________________________________________________

Izsniegšanas adrese:___________________________________________________

Piegādātāja norēķinu konts:_____________________________________________

 

Uzņēmuma nosaukums: SIA KRONOSPAN Riga

Reģistrācijas numurs: 40003774690

PVN Reģistrācijas numurs: LV40003774690

Juridiskā adrese: Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016

Saņemšanas adrese: Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016

SIA KRONOSPAN Riga norēķinu konti:

-           AS Swedbank, HABALV22, konta Nr. LV87HABA0551012693035,

-          AS DnB  banka,  RIKOLV2X, konta Nr.  LV91RIKO0002930022662.

 

Pārvadātājs: ________________________________________________________

Reģistrācijas numurs: ________________________________________________

PVN Reģistrācijas numurs: ____________________________________________

Juridiskā adrese: ____________________________________________________

Transportlīdzekļa reģ.Nr.: _____________________________________________

Transporta vadītājs: __________________________________________________

 

Ciršanas apliecinājuma Nr.un datums:_____________________________________

Izcelsmes vieta: ____________________________________________________

 

Ja piegādātājs ir PVN maksātājs, Preču Pavadzīmes-rēķina rindā, kur uzrādīts PVN, jāietver atsauce “nodokļa apgrieztā maksāšana”.

 

Ja piegādātājs nav PVN maksātājs, tad atsauci nav jānorāda.